Patroondag Antonius Abt


De Liempdse buurtvereniging Kasteren heeft op zondag 19 januari 2020 weer haar jaarlijkse processie naar de Sint-Antoniuskapel op Kasteren gehouden. Vooraf was er een woorddienst in het zaaltje van Café Het Groene Woud door Mathieu Hendriks. Een traditie die in 1984 in ere is hersteld én nog steeds in stand wordt gehouden!
Onder aanvoering van het Gilde Sint-Antonius Abt vertrok de processie na de viering vanaf café Het Groene Woud naar de kapel op de hoek Kasterensestraat en De Maai. Deze is toegewijd aan de patroonheilige. Daar bracht het gilde een vendelgroet en werd de zegen afgesmeekt over het kleinvee.
Na afloop konden de deelnemers aanschuiven aan een koffietafel met van alles van het ‘verke’, zult, kooikes, platte ribben en dat met een borrel brandewijn vooraf.